Arvolupaukseni

Kun minä olen mukana organisaation toiminnassa, niin ihmiset ja tiimit pelaavat paremmin yhteen. He työskentelevät enemmän yhdessä, minkä vuoksi myös heidän työtyytyväisyytensä kasvaa. Ihmiset kehittävät minun kanssani prosessejaan niin, että heidän työnsä palvelee paremmin yhteisiä tavoitteita ja heidän toimintatapansa on ketterämpi ja leanimpi. Tiimit saavat aikaan enemmän tuloksia, jotka palvelevat tavoitteita. Yksilöiden ja tiimien tietoisuustaso nousee, mikä heijastuu myös yleisenä laatutason nousemisena.

Nämä tulokset seuraavat siitä, miten työskentelytyylini vaikuttaa ihmisiin: Olennaisista kysymyksistä keskustellaan ja keskustelujen olennaiset kohdat tehdään kaikille selviksi. Keskustelut johtavat konkreettisiin toimintasuunnitelmiin, joiden toteutumista seurataan yhdessä. Ihmisten ajattelu muuttuu selvemmäksi, he onnistuvat omien ongelmiensa ratkaisemisessa paremmin ja he oppivat näkemään oman työnsä osana laajempaa kokonaisuutta. Ihmiset kokevat, että heitä on kuunneltu huolella, mikä lisää heidän sitoutumishaluaan.

Arvolupaukseni perustuu oleellisesti työtovereiltani ja asiakkailtani saamaani palautteeseen. Sitä voi lukea esimerkiksi LinkedIn-profiilissani näkyvistä suosituksista.

%d bloggaajaa tykkää tästä: