Minä, Benedictus Ågrén

Olen Helsingissä asuva 42-vuotias ihminen, joka tunnetaan italialaisvaikutteisena ja sosiaalisena, ja jolla on aina monta rautaa tulessa: teen organisaation kehittämistyötä, teen henkilökohtaista coachingia, teen DJ-keikkoja (ks. Dr. Retro Facebookissa), urheilen ja harrastan antiikkia.

Olen pienestä saakka ollut älyllisesti utelias, järjestelmällinen ja tarkka. Mielenkiintoni ja huomioni on aina kiertänyt monen aiheen välillä ja onkin luontevaa, että minusta tuli ihmisten ja organisaatioiden kehittämisen akateeminen yleismies eikä mihinkään yhteen aihepiiriin erikoistunut asiantuntija.

Olen seurallinen ja tykkään saattaa yhteen ihmisiä, jotka mielestäni olisivat toisilleen kiinnostavia. Saan paljon ilahduttavaa palautetta sosiaalisista kyvyistäni sekä yksityiselämässä että työpaikalla. Vaikka olen luonteeltani syvällinen ajattelija ja koen aika paljon ihmisenä olemisen raskaita puolia, olen silti iloinen ja elämänmyönteinen ja haluan suojella sitä, mikä meille ihmisille on tärkeää.

Minkälainen olen ammatillisesti

img_7381

Aikoinaan minuun vaikutti suuresti se, kun olin ohjelmistopalvelufirman laatupäällikkönä ja huomasin, että kaikissa laatuongelmissa oli pohjimmiltaan kyse ihmisten toiminnasta osana työyhteisöä. Minulla oli tapana tehdä laatuongelmista juurisyyanalyysia haastattelemalla avainhenkilöitä kahdenkeskisesti ja vertaamalla heidän tarinoitaan. Vika ei juuri koskaan ollut yksittäisen henkilön osaamisessa. ”Vika” liittyi aina tavalla tai toisella siihen, miten ihmiset hahmottivat itsensä, toisensa ja yhteiset pelisäännöt.

Minulla on tapana keskittyä niihin asioihin, jotka ovat organisaation toimivuuden kannalta tärkeitä, mutta joihin muut eivät kiinnitä niin paljon huomiota. Sen vuoksi olen tullut keskittyneeksi sen tyyppisiin asioihin kuin tiimidynamiikka, psykologia, yrityskulttuuri, vuorovaikutustaidot ja viestintä. Tämä on johtanut minut rooleihin, joissa olen työskennellyt lähellä ihmisiä, useasti heille tärkeissä ja luottamuksellisissakin asioissa. Monet ihmiset, joiden kanssa olen työskennellyt, ovat nimittäneet minua ”firman psykologiksi” ja sanoneet, että olen coachina luonnonlahjakkuus. Kiitokset heille, sillä heidän palautteensa sai minut paneutumaan coachingiin ja se on osoittautunut minulle erittäin mieleiseksi ammatiksi!

Minulla on myös ollut ilo saada työskennellä hyvin menestyneissä organisaatioissa, kuten Eficode (oli tuolloin yksi Suomen nopeimmin kasvaneista yrityksistä ja yhtenä vuonna Kauppalehden Menestyjät-listan ykkönen omalla toimialallaan), Yle Areena (oli tuolloin Suomen luotetuin ja eniten käytetty verkkopalvelu) ja Verkkokauppa.com (autotallista lähtenyt nuoren miehen menestystarina, Suomen toiseksi suurin verkossa toimiva vähittäiskauppa). Olen siksi päässyt tutustumaan erilaisiin ajattelutapoihin ja ihmisiin menestyksen taustalla.

Olen melkoinen generalisti: urani on tuottanut minulle osaamista ja ymmärrystä ainakin seuraavista asioista: tiimidynamiikka, persoonallisuuspsykologia, ihmisiin vaikuttaminen, vuorovaikutustaidot, esimiestyö, prosessiajattelu, strategiatyö, laadunhallinta, johtamisjärjestelmät, ketterä ohjelmistokehitys, ohjelmointityö, ohjelmistotuotanto, ketteryyden skaalaaminen, lean, projektinhallinta, kehitysportfolion hallinta, palvelunhallinta, asiakaspalvelu, organisaation rakentaminen, kompleksisuusajattelu, oppiminen, coaching, fasilitointi, menestyvät tiimit, myynti ja konsultointi.

Minkälainen olen coachina

 img_7449

Kuten yllä totesin, monet ihmiset toisistaan riippumatta ovat sanoneet, että olen coachina luonnonlahjakkuus. Olen luonnostani empaattinen ja hyvä kuuntelija. Saan ihmiset miettimään tarkemmin omia käsityksiään ja ajattelemaan asioita uusista näkökulmista. Minun mukanaoloni varmistaa sen, että asioiden olennainen ydin tulee tunnistetuksi ja käsitellyksi huolellisesti. Voit katsoa LinkedIn-profiilistani minulle annettuja suosituksia (recommendations), joissa monet ihmiset kommentoivat työskentelytyyliäni.

Jokainen ammattimaisesti toimiva coach sopeuttaa oman coaching-tyylinsä asiakkaan tarpeeseen. Kun olen coachattavan henkilön kanssa kahdestaan, olen hyvin läsnä ja keskityn häneen. Olen tällöin avoin mille tahansa oivallukselle ja näkökulmalle. Työskentelylläni on teoreettinen pohja. Vaikutteeni tulevat ennen kaikkea ratkaisukeskeisestä coachingista, systeemisestä coachingista ja perheterapiaan pohjautuvasta johdon coachingista. Luonnollisesti luen coachingin kannalta kiinnostavaa tutkimusta ja kirjallisuutta esimerkiksi psykologian, neurotieteen ja johtamistutkimuksen alalta.  ICF:n jäsenenä ja sertifioituna coachina noudatan ICF:n eettisiä sääntöjä ja toteutan coachin ydintaitoja.

Ennen kaikkea coaching-työni pohjautuu käytännön kokemukseeni työskentelystä ihmisten kanssa kahdenkeskisesti. Coachingin lisäksi olen saanut tätä kokemusta organisaatioiden kehittämisen parissa, missä tavoitteenani on ollut ymmärtää kokonaisuutta ja avartaa ihmisten tietoisuutta ja näkökulmaa. Yritysmaailman ulkopuolella olen tehnyt jonkin verran opetustyötä ja saanut tutustua ihmisten tapoihin oivaltaa asioita.

icflogocolor

%d bloggaajaa tykkää tästä: