Mitä annettavaa minulla on organisaatiollenne

Coachingia käytetään henkilöiden ja tiimien suorituskyvyn parantamiseen ja kehittymistavoitteiden saavuttamiseen. Huippu-urheilussa valmennusta käytetään jo ennestään korkean suorituskyvyn nostamiseksi vielä korkeammalle. Myös liiketoiminnassa coachingia voi käyttää muutenkin hyvien tulosten saamiseksi vielä paremmiksi – miten moni kilpailijanne tekee näin?

Coachingissa voi olla monenlaisia päämääriä: joku voi esimerkiksi haluta löytää itsevarmuutensa, joku haluaa hahmottaa miten hänen kannattaa toimia tiiminsä kanssa, jonkun tarvitsisi löytää hedelmällisempi tapa kommunikoida työkavereidensa kanssa, joku haluaa saada jäsennettyä prioriteettinsa ja toimintasuunnitelmansa paremmin, ja niin edelleen.

Monet kehittymishaluiset ihmiset arvostavat coachingin saamista niin paljon, että he pitävät sitä työnantajalta merkittävänä etuna ja mahdollisuutena. Coachin tuomisella organisaatioon voit siis vaikuttaa myönteisesti työntekijäkokemukseen!

cropped-img_7750-e1547138958464.jpg

Tässä muutama esimerkki coachin hankkimisen syistä:

  • Tiimi ei saa toivottuja tuloksia aikaiseksi eikä tiimin vetäjä saa ratkaistua tilannetta
  • Johtava konsultti on saanut aikaan erinomaisia tuloksia asiakkaan kanssa ja hänen vaikutustaan organisaatiossa halutaan kasvattaa merkittävästi
  • Tiimissä on hankala henkilö, mikä saa koko tiimin toimintakyvyttömäksi
  • Strategiassa on tunnistettu organisaation ketteryys kriittiseksi kilpailukykytekijäksi ja esimiesten kyky tukea tiimejä uusissa toimintatavoissa täytyy varmistaa
  • Scrum masterin rooli muutettiin täysipäiväiseksi jo useita kuukausia sitten, mutta tiimin kehitysvauhti ei ole nopeutunut
  • Organisaatiomuutoksen myötä osa ihmisistä saa tuloksia aikaan, mutta osa ei vain pääse eteenpäin

Miten coaching toimii

”Benedictus coachasi minua ja meidän tiimiämme, kun olimme jumissa tiimin sisäisten yhteensopimattomuuksien vuoksi. Opimme ja kasvoimme siinä paljon niin tiiminä kuin yksilöinä ja lopulta, kun tilannekin alkoi purkautua aloimme saamaan aikaan myös parempia tuloksia. Benedictus sai nopeasti tiimin luottamuksen puolelleen osallistavalla, huomioon ottavalla ja perusteellisella toiminnallaan ja auttoi tiimiä määrittämään uudelleen sen vision, toimintatapoja kuin myös sen sisäisen kokoonpanon.

Benedictuksen tapa toimia sai tiimin itse oivaltamaan kipupisteensä ja keksimään myös ratkaisut siihen. Hänen tuoma coachin rooli on jotain, mitä yrityksissä ei ymmärretä tarvitsevan mutta kun hän on paikalla, ymmärretään että hänet olisi pitänyt pyytää paikalle jo paljon aikaisemmin.”

Niko Kivela
Niko Kivelä, Lead Developer @ Finnair

Coach auttaa coachattavaa ajattelemaan ja saamaan palaset kohdalleen – kuitenkaan opettamatta, neuvomatta tai syöttämättä ideoita. Coaching-keskustelut ovat luottamuksellisia, jotta coachattava voi käsitellä aiheita vapautuneesti. Työnantajan kanssa sovitaan aina coachingin tavoitteista ja edistyksen arvioinnista, jotta coaching-suhteesta ei tule läpinäkymätön.

Monesti työpaikan ilmiöt ja ongelmat ovat luonteeltaan monimutkaisia ja niihin liittyy eri osapuolten mutkikkaat keskinäiset suhteet. Niiden parissa työskentelyyn on erilaisia käytäntöjä. Voidaan esimerkiksi rajoittua yksittäisen avainhenkilön coachingiin, jolloin muutos voi tapahtua hänen toimintansa kautta. Voidaan myös muotoilla kehittymisagenda koko tiimiä tai organisaatiota edustavalle joukkiolle, jolloin voi olla useampia yksilöllisiä coaching-suhteita sekä erilaista ryhmätyöskentelyä. Viimeksi mainittu on helpointa järjestää jonkin meneillään olevan projektin, strategisen teeman, tms. ympärille.

Tyypillinen coaching-suhde koostuu neljästä kuuteen tapaamisesta ja tähän kuluu pari – kolme kuukautta. Toisinaan jo yhdellä tai kahdella tapaamisella saadaan haluttu vaikutus, mutta osa coaching-suhteista kestää jopa vuoden tai pidempäänkin.

Esimerkkejä coaching-palveluista organisaatiolle


Apua organisaation ketteröittämiseen: palvelevan ja jaetun johtajuuden coachaus

Scrum-tiimin suorituskyvyn nostaminen Scrum masterin coachauksella

Kriittisen projektin turvaaminen projektipäällikön coachauksella

%d bloggaajaa tykkää tästä: