Miten coaching toimii

Coaching selkeyttää ajattelua, lisää ymmärrystä, johtaa oivalluksiin ja auttaa hahmottamaan itseä ja ympäristöä. Tämä voi johtaa siihen, että saavutat sen mitä tavoittelet. On myös mahdollista, että rupeat hahmottamaan oman tilanteesi eri tavalla kuin aikaisemmin ja päätät muuttaa tavoitteitasi.

Mitä coachin kanssa tehdään

img_7983

Keskustelut rakennetaan sinun toivomasi lopputuloksen ympärille. Jos et osaa ihan tarkkaan sanoa mikä lopputuloksen pitäisi olla, niin lähdemme yhdessä selvittämään sitä. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja tarkoitus on, että voit sanoa ääneen sen, mitä todella ajattelet. Coachingissa pidetään ennalta sovittuja kahdenkeskisiä keskustelutilanteita, joissa ollaan joko samassa huoneessa tai puhelimessa. Toisinaan voidaan myös sopia siitä, että coachiin voi ottaa puhelimitse yhteyttä spontaanisti lyhyitä puheluita varten. Tällöin coachausta saa juuri silloin kun tuntee sille tarvetta.

Saatan esittää sinulle vaikeita kysymyksiä, sillä tarkoitukseni on johdattaa sinua ajatuksissasi sellaisille reiteille, joille ehkä yksin et pääsisi. Saatan myös kertoa ääneen omia havaintojani, mutta tuskinpa koskaan varsinaisesti rupean neuvomaan sinua tai antamaan sinulle vastauksia kysymyksiin.

Käytännön esimerkkejä onnistuneesta coachingista

Yhden ihmisen tehtävänä oli saada tiimi pelaamaan paremmin yhteen ja ratkaista tehokkuusongelmia. Hän koki tehtävän haastavana ja että hänen on vaikea toimia heidän yrityksensä kulttuurin mukaisella tavalla. Pidimme säännöllisiä tapaamisia muutaman kuukauden ajan. Hän käsitteli omia havaintojaan ja näkemyksiään tiimin toiminnasta ja saimme hänet löytämään oman tapansa vaikuttaa tiimin toimintakykyyn huolimatta hänen eroavuuksistaan ”talon tavan” kanssa. Tiimin tulokset paranivat ja hän oli inspiroitunut työstään. Ei ollut mitään yhtä tiettyä tekijää, joka sai muutoksen aikaan, vaan kyse oli kokonaisvaltaisesta omassa roolissa kehittymisestä, jota coachingissa lähestyttiin usealta eri suunnalta.

Erästä toista ihmistä vaivasi se, kun hänen osaamiselleen ei hänen mielestään löytynyt käyttöä heidän työpaikallaan. Pidimme kolme tapaamista, joissa kuuntelin hänen toiveitaan ja esitin hänelle niitä kysymyksiä, jotka minusta liittyivät siihen mikä hänen mieltään vaivasi. Missään kohtaa ei oikeastaan ollut mitään yksittäistä valaistumisen hetkeä, mutta keskustelu vain johti siihen, että hänelle tuli jotenkin selkeämpi ja kokonaisempi olo ja asioita vain rupesi tapahtumaan. Pian hänen osaamiselleen olikin paljon enemmän käyttöä ja se sai aikaan myönteisiä muutoksia työpaikalla. Voisi kai sanoa, että hän sai oman ”potentiaalinsa” tulemaan esiin.

Kolmantena esimerkkinä olin coachina ihmiselle, joka yritti ratkaista tilannetta, joka uhkasi heidän liiketoimintansa jatkuvuutta. Tapasimme muutaman kuukauden ajan ja autoin häntä tarkastelemaan tilannetta monelta eri kannalta. Peilasin hänelle hänen omaa toimintatyyliään ja ihmisten keskinäisiä riippuvuuksia, mikä auttoi häntä saamaan enemmän varmuutta ja selkeyttä omiin mahdollisuuksiinsa. Hieman myöhemmin tilanne ratkesi hänen päättäväisyytensä seurauksena. Tässä tapauksessa coaching toimi hänen oman työpersoonansa ja toimintaympäristönsä tarkastelun välineenä ja sen vaikutus lopputulokseen oli epäsuora.

%d bloggaajaa tykkää tästä: