Eficoden laadunhallintajärjestelmä

Eficode on yksi harvoista ohjelmistopalveluyrityksistä Suomessa, joilla on ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti. Erityisen harvinaista on se, että Eficoden laatujärjestelmä pohjautuu ketteriin ohjelmistokehitysmenetelmiin. Se osoittaa, että ketterät menetelmät ja laatujärjestelmäajattelu eivät ole keskenään ristiriidassa. Ketterissä menetelmissä laadunhallinta ja -varmistus ovat sisäänrakennettuina eikä toisaalta laatujärjestelmästandardeja pidä tulkita ahtaan konservatiivisella tavalla. Näiden standardien tarkoitus on auttaa organisaatioita oman työnsä hallinnassa eikä pakottaa niitä ennalta määriteltyihin kaavoihin.

Eficodessa oli ajateltu laatujärjestelmäsertifikaatin hankkimista jo kauan ennen kuin varsinaiseen suunnittelutyöhön ryhdyttiin. Laadunhallinta kiinnosti minua, joten sovimme, että minä otan asiasta selvää. Meillä ei ollut aiempaa teknistä tietämystä laatujärjestelmiin liittyen, joten jouduin lähtemään liikkeelle perusasioista. Tutkin kirjallisuutta ja standardeja ja pohdimme yhdessä mitä niissä sanotut asiat voisivat merkitä Eficodessa.

Käytin yhdessä yrityksen johdon kanssa hieman yli vuoden laadunhallintajärjestelmämme määrittelemiseen. Käsittelin koko organisaation kanssa miten ymmärrämme laadun ja mitä se varsinaisesti tarkoittaa. Projektimme toimivat jo varsin hyvin, koska olimme jo aiemmin ottaneet niissä käyttöön ketterät menetelmät. Operatiivisessa ja strategisessa johtamisessa oli kuitenkin vielä työtä tehtävänä laatujärjestelmän kannalta katsottuna.

Vastasin yksin laatujärjestelmän kehittämisprojektin läpiviennistä ja raportoin yrityksen johdolle. Hieman yli vuoden työn jälkeen akkreditoitu sertifioija auditoi laatujärjestelmämme. Sitä ennen olin ottanut käyttöön kaikki laadunhallinnan käytännöt ja työvälineet, perehdyttänyt henkilökunnan, hoitanut useimmat laadunhallinnan erityistehtävät, kuten mittausten keruun, laatupoikkeama-analyysin, jne.

Lopputuloksena toimitusten kokonaislaatu nousi, asiakassuhteet vahvistuivat ja ennen kaikkea yrityksen voimakas kasvu oli turvallista.

%d bloggaajaa tykkää tästä: