Scrum-tiimin suorituskyvyn nostaminen Scrum masterin coachauksella

Ohjelmistokehityksessä käytetään nykyään hyvin laajasti Scrumia toiminnan viitekehyksenä. Tämä on osittain ohjelmistoalan de facto -käytäntö, osittain tarkoituksellinen valinta suorituskyvyn ja laadun nostamiseksi. Monesti Scrumin käyttö ei kuitenkaan tuo merkittäviä mitattavia hyötyjä suorituskyvyn tai liiketoimintatulosten osalta. Syyt tähän ovat tietysti tapauskohtaiset, mutta erityisen kriittinen tekijä on Scrum masterin johtamiskyky.

Usein huomio kiinnitetään ohjelmistokehittäjien työskentelyyn, mutta Scrum masterilla on suurin vastuu johtaa toimintatavan muutosta ja laatuperiaatteiden tarkkaa noudattamista. Scrum Guide määrittelee Scrum masterin vastuiksi muun muassa:

Veli-Matti Heino

”Olen saanut Benedictukselta arvokasta apua työskennellessäni Scrum Masterina. Scrum Masterin työssä on pystyttävä kehittymään jatkuvasti jotta osaa vastata oikealla tavalla tiimityöskentelyn ja organisaation mukana tuomiin haasteisiin. Näiden haasteiden ratkaisemiseen ja näillä osa-alueilla kehittymiseen Benedictus on osannut tuoda minulle juuri oikeanlaista tukea ja valmennusta kun sitä olen eniten tarvinnut. Voin ehdottomasti suositella Benedictusta hyvinkin erityyppisiin organisaatioihin tiimityöskentely- ja johtamisvalmennustehtäviin.”

Veli-Matti Heino, Scrum Master @ Verkkokauppa.com

– Muutosten aiheuttaminen, jotka kasvattavat Scrum-tiimin tuottavuutta
– Scrumin käytön tehokkuuden parantaminen organisaatiossa
– Esteiden poistaminen Scrum-tiimin etenemisen tieltä
– Kehitystiimin valmentaminen itseohjautuvuuteen ja moniosaamiseen

Miten moni näistä selvästi tuottaa tulosta teidän Scrum-tiiminne tapauksessa? Monesti Scrum masterilla ei ole riittävää johtamiskykyä tiimin, tuoteomistajan ja ympäröivän organisaation yhteispelin saattamiseksi sille tasolle, mitä vaativa ohjelmistokehitys liiketoimintaympäristössä edellyttää. Usein Scrum master nähdään etupäässä teknisenä managerina ja seremoniamestarina, mutta tosiasiassa kyse on vaativasta muutos- ja laatujohtamistehtävästä niin tiimissä kuin sen ulkopuolella.

Coaching-suhde Scrum masterin ja sellaisen coachin välillä, jolla on syvällinen ymmärrys ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä, voi nostaa Scrumin uudelle tasolle. Tällöin myös tulokset lopulta paranevat. Scrum masterina toimiminen on vaativa tehtävä ja siinä kehittymiselle on paljon tilaa. Minä itse olen ollut Scrum master, olen tuonut Scrumin organisaatioon ja olen työskennellyt useiden Scrum masterien kanssa niin coachin kuin mentorinkin roolissa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: