Verkkokauppa.comin IT-strategia

Keväällä 2017 Verkkokauppa.comin ohjelmistokehitysyhteisössä koettiin päänvaivaa tulevaisuuden suhteen. Teknisen velan määrä oli suuri, sen kertyminen piti saada taittumaan, toiminnan skaalaaminen suhteessa yhtiön kasvuun näyttäytyi hankalana ja yhtiön johtamismalli ja teknologiset realiteetit oli vaikea saada sopimaan yhteen. Yhtiön teknologisista haasteista puhuminen IT-osaston ulkopuolelle tuntui vaikealta johtuen muun muassa voimakkaasti siiloutuneesta kulttuurista. Vaikutti myös siltä, että IT-organisaatio itse oli jollain lailla kyvytön muodostamaan uutta suuntaa.

Siihen aikaan yrityksen johdossa puhuttiin tarpeesta laatia yhtiölle strategia. Tartuin tähän ajan henkeen ja esitin IT-organisaatiolle, että heidän pitäisi laatia IT-strategia, joka täyttäisi laadukkaan strategiatyön tunnusmerkit ja joka näyttäisi vakuuttavalla tavalla miten teknologiaan panostaminen edesauttaa tavoiteltujen liiketoimintavaikutusten saavuttamista. Koska IT-organisaatio ei täysin osannut tarttua esittämääni haasteeseen, rupesin itse johtamaan työtä.

Kutsuimme mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet työntekijät ja kävimme isolla porukalla läpi olemassaolomme peruskysymyksiä. Analysoimme nykytilaa, historiaa ja tulevaisuutta. Arvioimme verkkopalveluiden kehittämisen teknologisia trendejä ja tulevaisuuden näkymiä. Avarsimme ymmärrystämme IT:n ja ohjelmistokehityksen roolista yrityksen toiminnassa. Porukka valitsi henkilöt, jotka työstävät keskustelujen tuloksia eteenpäin. Syntyi muutaman hengen ydinryhmä, joka jäsensi ja dokumentoi porukan ajatuksia kirjalliseen muotoon ja työsti strategiaprosessia.

Työ jatkui sekä ydinryhmän kesken, aiheesta kiinnostuneiden työntekijöiden muodostamissa pienryhmissä että koko porukan kesken. Kaikki työntekijät olivat kokoajan tervetulleita kaikkiin tilaisuuksiin ja kaikki kirjallinen aineisto oli koko ajan kaikkien luettavissa ja kommentoitavissa. Aiheesta käytiin keskustelua yrityksen johdon kanssa ja työtä linjattiin firman liiketoimintastrategisten ajatusten kanssa.

Strategia jakautui osa-alueisiin, joilla oli omat yhdessä sovitut vastuuhenkilöt, jotka kokosivat aiheesta kiinnostuneet ihmiset työpajoihin. Ohjasin ihmisiä sekä analyyttiseen että ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan. Neuvoin muodostamaan sekä lyhyen että pidemmän tähtäimen konkreettisia toimintasuunnitelmia. Tällaisia syntyikin ja niitä seurattiin laajasti IT-organisaation johdon ja aiheesta kiinnostuneiden kesken. Konkreettisia muutoksia rupesi tapahtumaan saman tien. Ihmisten sitoutuneisuus oli korkeaa ja työ koettiin merkittävänä ja inspiroivana. Porukka oli laajalti mukana viemässä firman IT:tä konkreettisesti siihen suuntaan, mistä ratkaisujen suuriin haasteisiin nähtiin löytyvän. Tämä selvästi johtui osallistavasta strategiaprosessista, jossa ihmiset saivat valmennusta. Tällainen lähestymistapa strategian tekoon myös vähentää ns. jalkauttamisen tarvetta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: