CV – Saavutuksiani

  1. Yleiskuva tähän astisesta urastani
  2. Saavutuksiani
  3. Työhistoriani
  4. Valikoituja projekteja
  5. Koulutus, kurssit ja sertifikaatit
  6. Suosittelijoita

Keskityn lähtökohtaisesti tiimin saavutuksiin enkä niinkään omiini, mutta tässä silti muutama esimerkki siitä, minkälainen vaikutus minulla on ollut erilaisten lopputuloksien saavuttamiseen:

Verkkokauppa.comin avainhenkilöiden yksilöllinen valmennus

Toimin henkilökohtaisena coachina usealle avainhenkilölle IT-organisaatiossa ja muuallakin. Autoin heitä menestymään tehtävässään, saamaan aikaan muutosta ympärillään, kasvamaan ammatillisesti, ratkomaan vaikeitakin tiimin ja organisaation henkilöiden välisen dynamiikan ongelmia sekä joissakin tapauksissa myös jaksamaan työssään. Useimmat heistä kokivat coachauksen olleen sekä vaikuttavaa että heille henkilökohtaisesti tärkeää.

Vaikuttavan IT-strategiaprosessin läpivieminen bottom-up

Ohjasin, opetin ja valmensin Verkkokauppa.comin IT-organisaatiota muodostamaan IT-strategian. Sen avulla saatiin vähennettyä liiketoimintariskejä ja kasvatettua organisaation tietoisuutta siitä, mitä pitää tehdä. Strategiaprosessi oli osallistava ja suuntautui alhaalta ylös. Prosessi johti hyvin nopeasti toimintaan ja näkyviin tuloksiin usealla osa-alueella.

Tarkempi kuvaus työskentelystäni Verkkokauppa.comin IT-strategian parissa löytyy täältä.

Verkkokauppa.comin projektikulttuuri

Opetin ja valmensin ihmisiä ottamaan oikeanlaista vastuuta ja hoitamaan projektinhallinnan eri puolet ammattimaisesti ja tarpeen mukaisella tavalla. Projektien laatu nousi merkittävästi ja organisaation kyky toteuttaa strategisesti merkittäviä muutoksia oli tämän seurauksena tavoitteenmukaisella tasolla. Ihmisten yhteistyökyky nousi merkittävästi ja työn organisointiin saatiin paljon aiempaa enemmän yhteistä linjaa.

Tarkempi kuvaus työskentelystäni Verkkokauppa.comin projektikulttuurin parissa löytyy täältä.

Yle Areenan sovelluskehityksen hallinta

Johdin Yle Areenan sovellusalustan kehitys- ja ylläpitotiimin kohti itsenäisempää päätöksentekoa ja organisoitumista. Johdin tiimiä hyödyntämään paremmin aikaisemmin käyttöön otettuja ketteriä toimintamenetelmiä ja välineitä ja kehittämään niitä edelleen. Johdin tiimiä kohti suunnitelmallisempaa tapaa hallita laajoja ja monimutkaisia kehityskokonaisuuksia. Tämän ansiosta tiettyihin liiketoiminnalle kriittisiin päämääriin päästiin mielekkäämmässä aikataulussa. Kaikki tässä mainitut edistysaskeleet auttoivat myös Scaled Agile Frameworkiin perustuvan prosessimuutoksen läpiviennissä.

Tarkempi kuvaus työskentelystäni Yle Areenan parissa löytyy täältä.

Eficoden laadunhallintajärjestelmä

Kehitin Eficodelle ISO 9001:2008 -sertifioidun laadunhallintajärjestelmän ilman aikaisempaa asian tuntemusta tai siihen liittyvää aineistoa. Koko organisaatiossa ei ollut edeltävää tietämystä laatujärjestelmistä. Minä otin selvää kaikesta asiaan liittyvästä ja vedin läpi asian edellyttämän kulttuurimuutoksen.

Laatujärjestelmä perustui lisäksi ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien käyttöön, mikä luultavasti on hyvin harvinaista Suomessa. Tarkempi kuvaus työstäni löytyy täältä.

Eficoden esimieskulttuuri

Työskennellessäni Eficoden ensimmäisenä nimettynä tiiminvetäjänä, loin tuleville esimiehille vahvan roolimallin ja työskentelykäytännöt humaanilla ja yksilökeskeisellä johtamistyylilläni. Nämä käytännöt sisälsivät muun muassa paljon kahdenkeskisiä tapaamisia, uraohjausta, tiimitapahtumia, omakohtaisten kokemusten kuuntelemista ja niiden huomiointia organisaation kehittämisessä, sekä yleisesti ottaen aktiivista ihmisten huomiointia. Muut esimiehet, samaten kuin monet tiimin jäsenetkin, ovat nimittäneet minua heidän ”henkiseksi esikuvakseen”. Vielä kauan sen jälkeen, kun olin jättänyt tiiminvetäjän tehtäväni, tiimin jäsenet sanoivat julkisesti minun olleen heidän siihen asti paras esimiehensä.

Scrumin käyttöönotto Eficodella

Johdin koko Eficoden ohjelmistotuotanto-organisaation käyttämään asiakasprojekteissa Scrumia ja muita ketteriä menetelmiä. Tämä lisäsi asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, teknistä laatua ja projektien kustannustehokkuutta. Tänä aikana organisaation työntekijöiden määrä kasvoi reilusta kymmenestä yli kuuteenkymmeneen.

Eficoden asiakastyytyväisyys

Vastasin laadusta Suomen nopeimmin kasvaneessa ohjelmistopalveluyrityksessä viiden vuoden ajan. Koko tämän ajan asiakastyytyväisyys oli korkea ja merkittävänä syynä tähän oli asiakkaiden kokema toimitusten korkea laatu.

Eficoden toiseksi suurimman asiakkuuden kasvattaminen

Tein yhdessä töitä asiakkaamme päälliköiden kanssa pelastaaksemme heidän kriittisen toimitusprojektinsa ja annoin samalla teknistä ja menetelmäkonsultointia. Välillemme syntyi vahva molemminpuolinen luottamus, jonka ansiosta heistä kasvoi toiseksi suurin asiakkaamme, joka myös muutti teknologiaansa ja ohjelmistokehitysmenetelmiään meidän suosituksiemme mukaisesti.

Tämän asiakassuhteen kehittymisestä löytyy tarkempi kuvaus täältä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: